Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

News

NUACHT

John Philip Holland: inventor of the modern submarine

John Philip Holland: aireagóir an chéad fhomhuireán nua-aimseartha

27/09/2016

The first cut of John Philip Holland: inventor of the modern submarine will be finished soon. Many thanks to the production team, the crew and to our contributors in Ireland and America. We are looking forward to the first broadcast on TG4 on Tuesday 22nd of November. There will be a preview in Cultúrlann Uí Chanáin in Derry prior to that.

Micheál McDaid is pictured, playing the role of John Philip Holland

Beidh an chéad ghearr do John Philip Holland: aireagóir an chéad fhomhuireán nua-aimseartha críochnaithe gan mhoill.  Buíochas don fhoireann agus don chriú ar fad, in éineacht leis na rannpháirtithe in Éirinn agus i Meiriceá.  Tá muid ag dúil go mór leis an chéad chraoladh ar TG4 ar an Mháirt, 22ú lá de mí na Samhna.  Beidh réamhthaispeántas i gCultúrlann Uí Chanáin i nDoire roimhe sin.

Micheál McDaid, ag déanamh ról John Philip Holland