Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

News

NUACHT

Sheehy Skeffington: Síochánaí

Sheehy Skeffington: Síochánaí

29/02/2016

Dearcan Media is organising a series of screenings of Sheehy Skeffington: Síochánaí (the life of Frank Sheehy Skeffington) prior to its broadcast on March 8th on TG4 (9.30pm).

Wednesday, 24th February: Cultúrlann Uí Chanáin, Derry (7pm), Friday 26th February: Coláiste Feirste, Belfast; Sunday, 28th February: Nun’s Island Theatre, Galway (2pm); Monday 29th February: Áras Mhic Reachtain, Belfast (8pm); Thursday 3rd March, Brugha Barracks, Dublin (3pm), Ireland Institute, Dublin (7pm) – in conjunction with the Sheehy Skeffington summer school.
There will also be a screening in Tí Chulainn, Mullaghbawn on Sunday 13th March at 5.15pm as part of Féile Thí Chulainn’s Irish language day.

Beidh sraith de réamh thaispeaint de Sheehy Skeffington: Síochánaí (beatha Frank Sheehy Skeffington) roimh an craoladh fein ar TG4 ar an 8ú Márta (9.30pm).

Céadaoin, 24ú Feabhra: Cultúrlann Uí Chanáin, Doire (7pm); Aoine, 26ú Feabhra: Coláiste Feirste, Béal Feirste; Domhnach, 28ú Feabhra: Amharclann Oileán na Mná Rialta, Gaillimh (2pm);  Luain 29ú Feabhra: Áras Mhic Reachtain, Béal Feirste (8pm); Déardaoin 3ú Márta, Bearaic Brugha, BÁC (3pm), Institúid na hÉireann, BÁC (7pm) – in éineacht le Scoil Samhraidh Sheehy Skeffington.

Beidh taispeáint eile i dTí Chulainn, An Mullach Bán ar an 13ú Marta ag 5.15pm mar chuid de Lá Mór na Gaeilge, agus an Fhéile Thí Chulainn.