Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

Previous Projects

Tionscadail go dtí seo

As Radharc na Súl – Out of Sight, Out of Mind

As Radharc na Súl - Out of Sight, Out of Mind

An insight into the deadly circumstances of the north of Ireland, and how three murders over two days in Fermanagh in October 1972 left a border community feeling frightened, vulnerable and mistrustful.  While two of the killings gained notoriety as the so called ‘Pitchfork Murders’, As Radharc na Súl details how historical events continue to impact on victims despite the tentative political progress made since the ceasefires of 1994 and 1997, and the Belfast Agreement of 1998.

Directed by Sonia Nic Ghiolla Easbuig for Dearcán Media

Presented by Dónall Mac Ruairí

Edited by Daithí Connaghton

Léargas ar chúinsí marfacha thuaisceart na hÉireann nuair a tharlaigh trí dhúnmharú thar dhá lá i bhFear Manach in 1972 a d’fhág pobal teorannach imeaglach, soleonta agus mímhuiníneach.  Cé go raibh drochchlú ar beirt de na dhúnmharú, a cuireadh na ‘Pitchfork Murders’ orthu, léirionn As Radharc na Súl tionchar na n-imeachtaí stairiúla atá go fóill ar an phobal teorann in ainneoin dul chun cinn trialach ar chúrsaí polaitiúla ó na sosanna cogaidh i 1994 agus 1997, agus síníodh Comhaontú Bhéal Feirste 1998.

Stiúrtha ag Sonia Nic Giolla Easbuig do Dearcán Media

Cuartha i láthair ag Dónall Mac Ruairí

Eagarthóireacht déanta ag Daithi Connaughton

Craoladh: Deireadh Fómhair, 2016Broadcast: October 2016
Fad:Duration: 51'
Mhaoinitheoir: TG4/CCGFunded By: TG4/ILBF