Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

Previous Projects

Tionscadail go dtí seo

Puncaí (Punks)
Puncaí (Punks)

What does it mean to be a punk in Ireland? In the Ireland of the late 70s – early 80s, with a conflict raging in...

Cad é a chiallaíonn sé a bheith i do phunc in Éirinn? In Éirinn go mall sna 70igí – agus go luath sna 80igí, agus...

John Philip Holland: aireagóir an fhomhuireáin nua-aoisigh / inventor of the modern submarine
John Philip Holland: aireagóir an fhomhuireáin nua-aoisigh

John Philip Holland is the Irish born inventor of the modern submarine. A former Christian Brother, he created one of the most formidable weapons of...

Scéal suntasach John Philip Holland, as Contae an Chláir, a chéadcheap fomhuireán na haimsire seo. Iar Bráthair Críostaí a bhí ann, a chruthaigh ceann de...

As Radharc na Súl – Out of Sight, Out of Mind
As Radharc na Súl - Out of Sight, Out of Mind

An insight into the deadly circumstances of the north of Ireland, and how three murders over two days in Fermanagh in October 1972 left a...

Léargas ar chúinsí marfacha thuaisceart na hÉireann nuair a tharlaigh trí dhúnmharú thar dhá lá i bhFear Manach in 1972 a d’fhág pobal teorannach imeaglach,...

Sheehy Skeffington: Pacifist
Sheehy Skeffington: Síocháiní

Sheehy Skeffington: Pacifist is the life story of Frank Sheehy Skeffington, the Downpatrick born pacifist, feminist and journalist who was cruelly executed at the start...

Léiríonn an clár Sheehy Skeffington: Síocháiní beatha Frank Sheehy Skeffington, an síochánaí a rugadh i nDún Pádraig, feimineach agus iriseoir a daoradh chun báis go...

Na Píobairí Uilleann
Na Píobairí Uilleann

The uilleann pipes, on the point of dying out in the 1960s, are now a vibrant part of the music scene in Ireland and internationally....

Tá an Phíb Uilleann, a bhí ar thairseach an bháis sna 1960idí, mar dlúthchuid den cheol anseo i nÉirinn, agus go hidirnáisiúnta. Ó dhornán beag...

Votes for Women
Votaí do Mhná

The story of how Irishwomen obtained the vote is a story of organisation and bravery in the face of ignorance, indifference and hostility. In the...

Is scéal eagrúcháin agus crógachta é an dóigh ar bhain Mná na hÉireann an vóta amach in ainneoin aineolais, neamhshuime agus naimhdis.  Sna deich mbliana...

Robert Burns
Robert Burns

Robert Burns has a well deserved reputation as the national bard of Scotland, but there is an aspect of his life that remains relatively unknown....

Tá clú tuillte go maith ag Robert Burns mar bhard náisiúnta na hAlban ach tá gné dá shaol nach bhfuil mórán eolais faoi.  Chuir Burns...

Derry’s Walls
Ballaí Dhoire

Ballaí Dhoire (Derry's Walls) considers the fascinating history of Derry, the last remaining walled city in Ireland. Using specially commissioned CGI, the presenter, Fearghal Mac...

Ballaí Dhoire, clár faoin stair a bhaineann le Doire, an t-aon chathair in Éirinn a bhfuil ballaí timpeall uirthi i gcónaí. Fiosróidh Fearghal Mac Uiginn,...