Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

News

NUACHT

Mná na hÉireann & digital mentoring

Mná na hÉireann & meantóireacht digiteach

16/02/2015

A Dearcán Media interactive project called ‘Mná na hÉireann’ has been selected for digital mentoring and support by the Irish Language Broadcast Fund. The mentoring will be provided by Mercury Insights. Mná na hÉireann aims to be a fully interactive, state of the nation scrutiny of gender issues in Ireland emerging from a comprehensive social media engagement with Irish women. The focus will be on the true life stories of women, who can tell us practically, and precisely what it means to live in a society that defines and differentiate on the basis of gender.

Roghnaíodh an Ciste Craoltóireachta Gaeilge tionscadal darbh ainm ‘Mná na hÉireann’ ó Dearcán Media fá choinne meantóireacht digiteach agus tacaíocht.  Is é Mercury Insights a bheas in mun an meantóireachta.  Is é an aidhm atá ag Mná na hÉireann ná il-scrúdú a déanamh ar cursaí inscne in Éireann, ag forbairt as caidhreamh cuimsitheach ar an méan soisialta le mná Éireannacha.  Beidh an fócas ar fíor scéaltaí na mná seo, a bheas in ann a rá linn go praiticúil, agus go cruinn, faoi taithí s’acu i sochaí atá go foill ag miniú agus ag déanamh idirdhealú de bharr inscne.