Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

Previous Projects

Tionscadail go dtí seo

Puncaí (Punks)

Puncaí (Punks)

What does it mean to be a punk in Ireland? In the Ireland of the late 70s – early 80s, with a conflict raging in Belfast, and a depressed economy in Cork, many young punks stepped outside of the mainstream. They dressed and acted differently, they looked at what society had to offer them and largely turned their back on it.
As adults, and as parents and grandparents, they reflect on their experience of early punk as we bring the story right up to date – exploring the lives of two modern day punks, finding their way in the context of a rapidly changing Ireland.  At the heart of these stories is the music and politics that inspired them, that brought them together, and helped define who they were.
Our six Irish punks tell a story of independence and defiance, of standing out from the crowd, and the importance of finding your own path in the world.
Produced and directed by Deaglán Ó Mocháin

Cad é a chiallaíonn sé a bheith i do phunc in Éirinn? In Éirinn go mall sna 70igí – agus go luath sna 80igí, agus an choimhlint ar shiúl i mBéal Feirste, agus an geilleagar marbhánta i gCorcaigh, sheas go leor puncaí taobh amuigh den phríomhshrutha. Bhí siad ghléasta héagsúil agus ag gníomh go héagsúil, d’amharc siad ar an tsochaí agus thug siad cúl a gcinn di. Mar dhaoine fásta agus iad ina dtuismitheoirí agus ina seantuismitheoirí, amharcann siad siar ar a n- eispéiris den luathphunc agus muidne ag tarraingt an scéal suas go dtí an lá atá inniu ann – ag inniúchadh saol beirt phuncaí nua-aimseartha, ag aimsiú a mbealaí san Éirinn seo atá ag athrach go síoraí. Ag croílár na scéalta seo tá an ceol agus an pholaitíocht a spreag iad, a thug le chéile iad, agus a leag amach cérbh iad.

 

Scaoileann seisear puncaí Éireannacha s’againn scéal fá neamhspleáchas agus neamhchead, ag seasamh amach as an scaifte, agus an tábhacht le do bhealach féin a aimsiú sa saol.

 

Stiúrithe agus léirithe ag Deaglán Ó Mocháin

Craoladh: 28 Mí na Nollag 2017Broadcast: 28 December 2017
Fad:Duration: 51'
Mhaoinitheoir: CCG/TG4Funded By: ILBF/TG4