Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

Previous Projects

Tionscadail go dtí seo

Robert Burns

Robert Burns

Robert Burns has a well deserved reputation as the national bard of Scotland, but there is an aspect of his life that remains relatively unknown. Burns described himself as a composer and collector of traditional song first of all, and a poet thereafter. Six of his most memorable songs feature in ‘Robert Burns’, performed by Irish and Scottish artists of the highest quality.

The film presents Burns’ remarkable life, including the influence of his parents in terms of education and politics. His family was very poor, and Burns was unable to fully escape the implications of this throughout his life. He had a complicated personal life, with a history of affairs outside of his marriage, and the film also discusses his political writing, his considerable influence on Ireland, and his early death at the age of 37 in 1796.

Tá clú tuillte go maith ag Robert Burns mar bhard náisiúnta na hAlban ach tá gné dá shaol nach bhfuil mórán eolais faoi.  Chuir Burns síos air féin mar chumadóir agus bhailitheoir amhráin thraidisiúnta i dtús báire, agus mar fhile ina dhiaidh sin.  Tá sé chinn de na hamhráin is suntasaí de chuid Burns ann, seinnte ag scoth na gceoltóirí ó Éirinn is Albain.

Láithríonn an scannán saol suntasach Burns, a áiríonn tionchar a thuismitheoirí maidir lena oideachas agus a pholaitíocht.  Bhí a chlann an-bhocht, agus lean na himpleachtaí seo é ar feadh a shaoil. Bhí saol pearsanta casta aige, agus sraith caidrimh sheachphósta aige.  Pléann an scannán a scríbhneoireacht pholaitiúil fosta, a mhórthionchar ar Éirinn agus a bhás luath ag aois 37 in 1796.

Craoladh: 2013Broadcast: 2013
Fad:Duration: 50:46'
Mhaoinitheoir: ILBF/TG4Funded By: ILBF/TG4