Welcome toFáilte go dtí dearcánmedia

LanguageTeanga English / Gaeilge

Previous Projects

Tionscadail go dtí seo

Votes for Women

Votaí do Mhná

The story of how Irishwomen obtained the vote is a story of organisation and bravery in the face of ignorance, indifference and hostility. In the decade of political anniversaries in Ireland it provides a very different understanding of Home Rule, World War I and the Irish revolutionary period.

Every main political party in Ireland and Britain opposed votes for women in the lead up to WWI – women were barred from voting in Westminster, and were also going to barred in any Dublin, or Belfast based parliament.

It was left to women themselves, with the assistance of a minority of radical socialist and republican men, to actively work to secure the vote that was finally achieved for women over 30 in 1918, in a much changed country following the upheaval of WWI and the 1916 rising.  

Is scéal eagrúcháin agus crógachta é an dóigh ar bhain Mná na hÉireann an vóta amach in ainneoin aineolais, neamhshuime agus naimhdis.  Sna deich mbliana seo de chuimhneacháin pholaitiúla in Éirinn, tugann sé tuiscint eile ar fad ar Rialtas Dúchais, an Chéad Chogadh Domhanda agus an tréimhse reabhlóideach in Éirinn.

Roimh an chéad chogadh domhanda, bhí gach mórpháirtí polaitiúil, in Éirinn agus sa Bhreatain, in éadan vótaí do mhná – bhí cosc orthu vóta a chaitheamh i Westminster, agus bheadh cosc orthu i bparliamint Átha Cliath nó Bhéal Feirste fosta.

Bhí sé faghta do mhná féin, in éineacht le mionlach fear radacach, sóisialach agus poblachtach gníomhú go dian chun an vóta a fháil, rud a tharla do mhná a bhí thar 30 in 1918, i dtír a d’athraigh go suntasach i ndiaidh shuaitheadh an Chéad Chogaidh Dhomhanda agus Éiri Amach 1916.

Craoladh: 2014Broadcast: 2014
Fad:Duration: 50:12'
Mhaoinitheoir: ILBF/TG4Funded By: ILBF/TG4